Jdi na obsah Jdi na menu

 

Organizace dne v mateřské škole


6:30 – 8:00  doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání pedagogickému pracovníkovi, děti již přítomné vykonávají  spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, výtvarné, atd. .........)

8:00 – 8:30 individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, hry zaměřené na pohybové aktivity, ranní cvičení

8:30 – 9:00 osobní hygiena, svačina

9:00 - 9:30 řízené činnosti, individuální, skupinová i frontální práce s dětmi a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního vzdělávacího  programu, příprava na pobyt dětí venku

9:30 – 11:30 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i spontánní činnosti, pozorování, poznávací, pohybové, zájmové činnosti

11:30 – 12:00  osobní hygiena dětí, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 odpočinek dětí při poslechu pohádky, dále je délka odpočinku přizpůsobena individuálním potřebám dětí, klidové aktivity s dětmi s nižší potřebou spánku

14:00 - 14:20 hygiena, odpolední svačina

14:20 – 16:00 spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti, vyzvedávání dětí

zpět