Jdi na obsah Jdi na menu

 

Charakteristika  vzdělávacího programu

 

Naším hlavním záměrem je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Dále chceme rozvíjet a podporovat samostatnost, zdravé sebevědomí a tvořivost dětí. Chceme v dětech prohlubovat kladný vztah k přírodě a vychovávat je k lásce a úctě k rodinným příslušníkům,  kamarádů a lidem v jejich okolí. 
V současném spěchaném světě si uvědomujeme, že zdraví a morálka jsou ohroženou hodnotou. Na děti má negativní vliv velmi časté sledování televize  ( bohužel i sledování pořadů pro děti nevhodných) a fakt, že rodič mají stále méně času si se svými dětmi hrát a povídat. Ačkoli se zdá, že generace dnešních dětí je chytřejší, jejich zdraví, emoční růst a estetické vnímání jako by upadalo.

Myslíme si proto, že společenství mateřské školy je vhodným místem, ve kterém se mohou děti velmi brzy učit zdravým životním návykům, dobrým mravům a vnímání estetických hodnot.

 

Vzdělávací program

 "VEČERNÍČEK"

Projekt je rozdělen do čtyř bloků a každý blok je dále dělen do dalších témat. Zároveň jsou zohledněny významné dny a svátky. Během roku je možné dle vzniklých situací  a nápadů bloky libovolně posouvat a doplňovat.

Dílčí podtémata pro jednotlivé měsíce si pedagogičtí pracovníci určují v třídním vzdělávacím programu dle potřeb, schopností a věku dětí. Současně bude dbáno na okolní dění, aktuální události a zájmy dětí. Jednotlivá témata nejsou striktně časově ohraničena, záleží na dětech a dalších okolnostech, které určí danou dobu pro jejich plnění.

Pro sestavení obsahu podtémat se může využívat různých publikací:  Hrajeme si
– Barevné kamínky, Šimon půjde do školy, Školka plná zábavy, sborník Veselá školka a Hledáme cesty, Rok v MŠ, Třída plná pohody, Filipova dobrodružství I. A II. Ekologická výchova, 200 výtvarných činností, Hry na koncentraci, dětské časopisy a další materiály, které jsou v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání.

 

pokračování